SKETCHART zīmola vizuālās identitātes izstrāde

Tehnisks ne vienmēr nozīmē garlaicīgs. Un arī tehniska uzņēmuma zīmolam tādam nav jābūt. 

Padarot zīmolu

atraktīvu, mēs tajā

iemīlamies no jauna.